Liniový kloub

Termín

Díky liniovým koubům můžeme upravovat vazby mezi propojenými plochami.

Liniové klouby řídí propojení mezi plochami. Tímto způsobem lze uvažovat uplné uvolnění ploch nebo zadat spojení liniovými pružinami. U železobetonových konstrukcích takto můžeme zadat montážní spáry. Při modelování dřevěných konstrukcí je nutné používat liniové klouby zejména kvůli omezenému přenosu rotačních sil.

Typy liniových koubů

  • Použitím liniového kloubu lze uvolnit deformaci všech uzlů sítě na linii plochy ve směrech x,y,z.
  • Pootočení lze uvolnit kolem podélné osy linie.

Zadání v programu RFEM.

Liniové klouby mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Liniové klouby“ nebo definovány přes Navigátor projektu. Na rozdíl od podpor se stupně volnosti liniových kloubů aktivují zaškrtnutím (u podpor se uvolnění zaškrtnutím vypnou).

Klíčová slova

Liniový kloub prokluz připojení

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD