Kloub na konci prutu

Termín

Klouby na konci prutu jsou klouby umístěné na počátku nebo konci prutu a ovliňují přenos vnitřních sil.

V kloubu lze definovat omezení pro každý ze šesti stupňů volnosti.  Kromě úplného uvolnění je možné vytvořit pružné spojení pomocí lineární pružiny nebo spojení s nelineárním chováním. Stupně volnosti mohou být vztaženy ke globálnímu nebo lokálnímu souřadnému systému. Pro globální souřadný systém jsou k dispozici také speciální typy kloubů jako například nůžkový kloub.

Zadání v programu RFEM

Klouby na konci prutu mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Klouby na koncích prutu“ nebo v dialogu „Upravit prut“. Na rozdíl od podpor se stupně volnosti kloubů na konci prutu aktivují zaškrtnutím (u podpor se uvolnění zaškrtnutím vypnou).

Klíčová slova

Kloub na konci prutu prokluz připojení

Literatura

Odkazy