Kloub na konci prutu

Termín

Klouby na konci prutu jsou klouby umístěné na počátku nebo konci prutu a ovliňují přenos vnitřních sil.

V kloubu lze definovat omezení pro každý ze šesti stupňů volnosti.  Kromě úplného uvolnění je možné vytvořit pružné spojení pomocí lineární pružiny nebo spojení s nelineárním chováním. Stupně volnosti mohou být vztaženy ke globálnímu nebo lokálnímu souřadnému systému. Pro globální souřadný systém jsou k dispozici také speciální typy kloubů jako například nůžkový kloub.

Zadání v programu RFEM

Klouby na konci prutu mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Klouby na koncích prutu“ nebo v dialogu „Upravit prut“. Na rozdíl od podpor se stupně volnosti kloubů na konci prutu aktivují zaškrtnutím (u podpor se uvolnění zaškrtnutím vypnou).

Klíčová slova

Kloub na konci prutu prokluz připojení

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD