Průřez

Termín

Průřez popisuje rozměry prutu v jeho příčném řezu. Často je také označován jako profil, zejména u ocelových konstrukcích.

Od zadaného průřezu se odvíjí všechny požadované vlastnosti pro statický výpočet (plocha, moment setrvačnosti, průřezový modul). Rozlišujeme různé typy průřezů například pravoúhlý průřez, složený průřez, průřez profilu a podobně.

V programech RFEM a RSTAB musí být každému prutu přiřazen průřez. Mnoho průřezů je již uloženo v knihovně a lze je použít.

Klíčová slova

Průřez, vlastnosti průřezu, profil

Odkazy