Průřez

Termín

Průřez popisuje rozměry prutu v jeho příčném řezu. Je často označován jako "profil" - zejména u ocelových konstrukcí.

Od zadaného průřezu se odvíjí všechny požadované vlastnosti pro statický výpočet: plocha, moment setrvačnosti, průřezový modul. Rozlišujeme různé typy průřezů například pravoúhlý průřez, složený průřez, průřez profilu a podobně.

V programech RFEM a RSTAB musí být každému prutu přiřazen průřez. Mnoho průřezů je již uloženo v knihovně a lze je použít.

Klíčová slova

Průřez vlastnosti průřezu profil

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD