Průřez

Termín

Od zadaného průřezu se odvíjí všechny požadované vlastnosti pro statický výpočet (plocha, moment setrvačnosti, průřezový modul). Rozlišujeme různé typy průřezů například pravoúhlý průřez, složený průřez, průřez profilu a podobně.

V programech RFEM a RSTAB musí být každému prutu přiřazen průřez. Mnoho průřezů je již uloženo v knihovně a lze je použít.

Klíčová slova

Průřez vlastnosti průřezu profil

Odkazy