Navigátor projektu

Termín

000015

RFEM

RSTAB

Navigátor projektu obsahuje všechny údaje otevřeného modelu přehledně uspořádané ve stromové struktuře.

Na spodním okraji navigátoru projektu se nacházejí tři, respektive po výpočtu čtyři záložky. Lze jimi přepínat mezi navigátorem Data, Zobrazit, Pohledy a Výsledky.

Navigátor Data

Navigátor Data obsahuje údaje o modelu konstrukce a o zatíženích a také výsledky výpočtu.

Navigátor Zobrazit

V navigátoru Zobrazit lze nastavit grafické zobrazení v pracovním okně.

Navigátor Pohledy

Navigátor Pohledy obsahuje pohledy na model zadané uživatelem a dále automaticky vytvářené i uživatelsky definované viditelnosti.

Navigátor Výsledky

V navigátoru Výsledky se nastavuje grafické zobrazení výsledků.

Klíčová slova

Navigátor data projekt zobrazení

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD