Tuhost plochy

Termín

Tuhost plochy udává vztah mezi zatížením, které působí na plochu, a její pružnou deformací. Tuhost závisí na materiálu (modul pružnosti, smykový modul, Poissonův součinitel) a také na geometrii (například délka, šířka, výška).

Obecně se rozlišují následující poměrné tuhosti:

 • Tuhost v ohybu
 • Tuhost v kroucení
 • Tuhost ve smyku
 • Osová tuhost

Typy tuhosti v programu RFEM

 • Standard (izotropní plocha)
 • Bez tahu (jako standard, ovšem neúčinnost membránové tuhosti při tahu)
 • Ortotropní (ortotropní plocha, rozdílná tuhost ve směru x a y konečných prvků)
 • Sklo (typ tuhosti pro skleněné plochy používaný v přídavném modulu RF-GLASS)
 • Laminát (laminátová teorie, typ tuhosti používaný v modulu RF-LAMINATE)
 • Tuhá (plocha s velmi vysokou tuhostí)
 • Membrána (plocha s čistě membránovou tuhostí)
 • Membrána - ortotropní (rozdílná membránová tuhost ve směru x a y konečných prvků)
 • Nulová (plocha se nezohledňuje při výpočtu, používá se při zadávání těles)

Klíčová slova

tuhost matice tuhosti plocha ortotropní

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD