Tuhost plochy

Termín

Tuhost plochy udává vztah mezi zatížením, které působí na plochu, a její pružnou deformací. Tuhost závisí na materiálu (modul pružnosti, smykový modul, Poissonův součinitel) a také na geometrii (například délka, šířka, výška).

Obecně se rozlišují následující poměrné tuhosti:

 • Tuhost v ohybu
 • Tuhost v kroucení
 • Tuhost ve smyku
 • Osová tuhost

Typy tuhosti v programu RFEM

 • Standard (izotropní plocha)
 • Bez tahu (jako standard, ovšem neúčinnost membránové tuhosti při tahu)
 • Ortotropní (ortotropní plocha, rozdílná tuhost ve směru x a y konečných prvků)
 • Sklo (typ tuhosti pro skleněné plochy používaný v přídavném modulu RF-GLASS)
 • Laminát (laminátová teorie, typ tuhosti používaný v modulu RF-LAMINATE)
 • Tuhá (plocha s velmi vysokou tuhostí)
 • Membrána (plocha s čistě membránovou tuhostí)
 • Membrána - ortotropní (rozdílná membránová tuhost ve směru x a y konečných prvků)
 • Nulová (plocha se nezohledňuje při výpočtu, používá se při zadávání těles)

Klíčová slova

tuhost matice tuhosti plocha ortotropní

Odkazy