Průnik

Termín

Pokud libovolná plocha v prostoru prostupuje jinou plochou anebo ji protíná určitý prut, vznikne na průsečnici ploch spojitá linie anebo uzel v průsečíku prutu s plochou. Model by jinak nebyl mechanicky konzistentní.

Funkce „Vytvořit průnik“ umožňuje vytvořit automaticky průsečnici dvou ploch a rozdělit plochy průsečnicí na dílčí plochy. K vytvoření průsečíku prutu s plochou nebo dvou prutů slouží funkce „Spojit linie/pruty“.

Klíčová slova

průsečík průsečnice průnik

Odkazy