Síť KP

Termín

Při výpočtech metodou konečných prvků (MKP) se konstrukce rozdělí na malé dílčí systémy (konečné prvky). Soustava, která tak vzniká a která se v základních rysech obvykle konstrukci podobá, se nazývá síť konečných prvků (KP).

Skládá se z mnoha prvků, které se mohou lišit počtem rozměrů (prvky 1D, 2D,3D) a tvarem (prvky trojúhelníkové, čtyřúhelníkové, čtyřstěny…).

Mezi velikostí, respektive počtem prvků sítě KP a přesností výsledků existuje vztah. To znamená, čím menší prvky zvolíme, tím přesnější výsledky zpravidla získáme. Tento nepřímo úměrný vztah platí také pro velikost prvku a trvání výpočtu. V praxi tak statik hledá takovou velikost prvku, která současně zajistí dostatečnou přesnost výsledků i přijatelnou dobu trvání výpočtu.

Klíčová slova

síť KP konečné prvky

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD