Uzlové uvolnění

Termín

Uzlové uvolnění umožňuje ve statickém modelu konstrukce rozpojit objekty, které jsou spojeny v určitém uzlu. Uzlové uvolnění předpokládá zadání kloubu s odpovídajícími vlastnostmi, které mohou být i nelineární.

Pro zadání uzlového uvolnění je třeba definovat kloub. Tento typ kloubu můžeme použít také v modelech, které neobsahují pruty. Vlastnosti kloubu se vztahují k osám prutů nebo linií. Pro přenos vnitřních sil lze u kloubu zadat nejrůznější nelineární vlastnosti. Osy liniového uvolnění můžeme v modelu graficky zobrazit.

V uvolněném uzlu vytvoří RFEM nový uzel se stejnými souřadnicemi. Tím se model v daném místě rozpojí. Mezi oběma uzly se pak uvažuje neviditelný prut, pro který platí vnitřní síly jako u prutu s počátkem v původním uzlu a s koncem v odpojeném uzlu.

Zadání v programu RFEM

Uzlové uvolnění lze zadat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Uzlová uvolnění“ → „Dialog...“. V dialogu stanovíme vlastnosti kloubu a zadáme objekty, které se uvolní. Kloub můžeme vybrat ze seznamu zadaných typů kloubu anebo můžeme definovat nový kloub.

Uzlová uvolnění se zpravidla používají u spojených prutů. Mohou se ovšem uplatnit také u ploch nebo těles.

V programu RSTAB nelze uzlová uvolnění zadat.

Příklady použití

Uzlová uvolnění je vhodné použít zvláště u prutových modelů s nelineární geometrií. Můžeme tak například modelovat křížení nosníků s odlehčujícími silami, posuvné dílčí systémy nebo spojené objekty se zvláštními okrajovými podmínkami.

Klíčová slova

uzlové uvolnění kloub na konci prutu uvolnění

Literatura

Odkazy

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - ocel

Online školení 8. prosince 2020 9:00 - 12:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 10. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 17. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 18. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Webinář 7. července 2020 15:00 - 16:00 CEST

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD