Liniové uvolnění

Termín

Liniové uvolnění umožňuje ve statickém modelu konstrukce rozpojit objekty spojené na určité linii.

Uzlové uvolnění předpokládá zadání kloubu s odpovídajícími vlastnostmi, které mohou být i nelineární.

Zadání v programu RFEM

Liniové uvolnění lze zadat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Liniová uvolnění“ → „Dialog...“. V dialogu stanovíme vlastnosti kloubu a zadáme objekty, které se uvolní. Kloub můžeme vybrat ze seznamu zadaných typů kloubu anebo můžeme definovat nový kloub.

Klíčová slova

linie, liniové uvolnění

Odkazy