Liniové uvolnění

Termín

Liniové uvolnění umožňuje ve statickém modelu konstrukce rozpojit objekty spojené na určité linii.

Uzlové uvolnění předpokládá zadání kloubu s odpovídajícími vlastnostmi, které mohou být i nelineární.

Zadání v programu RFEM

Liniové uvolnění lze zadat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Liniová uvolnění“ → „Dialog...“. V dialogu stanovíme vlastnosti kloubu a zadáme objekty, které se uvolní. Kloub můžeme vybrat ze seznamu zadaných typů kloubu anebo můžeme definovat nový kloub.

Klíčová slova

linie liniové uvolnění

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD