Plošné uvolnění

Termín

Plošné uvolnění umožňuje ve statickém modelu konstrukce rozpojit objekty nebo případně síly objektů, které jsou spojeny určitou plochou. Definovat lze přitom také nelineární kontaktní vlastnosti.

Zadání v programu RFEM

Plošné uvolnění lze zadat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Plošná uvolnění“ nebo z navigátoru projektu Data „Údaje o modelu“ → „Plošná uvolnění“. Nejdříve je třeba z dialogu „Nové plošné uvolnění“ vybrat graficky v pracovním okně původní plochu, z které se při plošném uvolnění vychází. Následně zadáme vhodný typ plošného uvolnění, to znamená, v jakých lokálních směrech se objekty uvolní nebo jakou vykazují nelinearitu, například neúčinnost v jednom směru. Stanovením konstant tuhosti můžeme u plošných uvolnění zadat také poddajnost. Pak uvedeme objekty, které se mají uvolnit.

Klíčová slova

plošné uvolnění kontakt nelinearita

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD