Plošné uvolnění

Termín

Plošné uvolnění umožňuje ve statickém modelu konstrukce rozpojit objekty nebo případně síly objektů, které jsou spojeny určitou plochou. Definovat lze přitom také nelineární kontaktní vlastnosti.

Zadání v programu RFEM

Plošné uvolnění lze zadat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Plošná uvolnění“ nebo z navigátoru projektu Data „Údaje o modelu“ → „Plošná uvolnění“. Nejdříve je třeba z dialogu „Nové plošné uvolnění“ vybrat graficky v pracovním okně původní plochu, z které se při plošném uvolnění vychází. Následně zadáme vhodný typ plošného uvolnění, to znamená, v jakých lokálních směrech se objekty uvolní nebo jakou vykazují nelinearitu, například neúčinnost v jednom směru. Stanovením konstant tuhosti můžeme u plošných uvolnění zadat také poddajnost. Pak uvedeme objekty, které se mají uvolnit.

Klíčová slova

plošné uvolnění kontakt nelinearita

Literatura

Odkazy