Zatížení na uzel

Termín

Na statický model lze použít různé typy zatížení. Pokud zadáme zatížení na uzel, bude zatížení působit bodově ve vybraném uzlu. Lze ho definovat nezávisle pro každý ze šesti stupňů volnosti (síla nebo moment).

Zatížení lze zadat po složkách (vzhledem k příslušnému souřadnému systému) nebo po směru (např. pootočená kolem určité osy).

Síly v uzlu jsou kladné, pokud šipky zatížení ukazují ve směru kladných os příslušného souřadnicového systému.

Kladné momenty v uzlu působí pravotočivě okolo příslušné kladné globální osy. Směry zatížení jsou zobrazeny v náhledu v dialogovém okně Nové zatížení na uzel.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Zatížení na uzel lze zadávat graficky pomocí příkazu v hlavní nabídce „Vložit“ → „Zatížení“ → „Zatížení na uzel“ → „Graficky...“ nebo ručně z místní nabídky navigátoru dat, případně také v příslušné tabulce.

Klíčová slova

zatížení na uzel typy zatížení

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD