Zatížení na linii

Termín

Liniové zatížení je idealizované zatížení, které je aplikováno na model prostřednictvím linie.

Při vkládání zatížení na linii lze vybrat mezi silovými a momentovými účinky.  Síla se zde zadává zpravidla na jednotku délky (například kN/m), osamělou sílu lze vložit na libovolné místo linie. Existuje také možnost použití zatížení, které je po délce proměnné.

Zatížení na linie se uvažuje pouze tehdy, je-li linie součástí plochy. Na prut, který není integrován v ploše, proto nemůže být použito zatížení na  linii. K tomu je třeba použít zatížení na prut.

Směr liniového zatížení může být odvozen od lokálního nebo globálního souřadného systému. Při použití lokálního souřadného systému je možné zatížení natočit.

Zadání v programu RFEM

Zatížení na lini lze zadávat graficky pomocí příkazu v hlavní nabídce „Vložit“ → „Zatížení“ → „Zatížení na linii“ → „Graficky...“ nebo ručně z místní nabídky navigátoru dat, případně také v příslušné tabulce.

Klíčová slova

Zatížení na linii zatížení

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD