Zatížení na prut

Termín

Prut lze zatížit silami, momenty, teplotními účinky, předpětím nebo vynucenými deformacemi.

Zatížení na prut lze použít pouze na existující pruty. Zároveň musí být vytvořený zatěžovací stav.

Klíčová slova

Zatížení na prut, zatížení, síla, moment, teplota

Literatura

Odkazy