Zatížení na plochu

Termín

Zatížení na plochu je plošné zatížení buď silou, teplotou nebo protažením.

Plošné zatížení působí na všechny 2D prvky plochy nebo na hraniční plochy těles. Předpokladem zadání zatížení na plochu je, že plocha byla již definována.

Plocha může být pomocí průniků rozdělena na několik dílčích ploch. Dílčí plochy, které jsme deaktivovali, nebudou zatěžovány. Stejně tak zatížení nebude působit na otvory v dané ploše.

Klíčová slova

Plocha zatížení zatížení na plochu

Odkazy