Zatížení na plochu

Termín

Zatížení na plochu je plošné zatížení buď silou, teplotou nebo protažením.

Plošné zatížení působí na všechny 2D prvky plochy nebo na hraniční plochy těles. Předpokladem zadání zatížení na plochu je, že plocha byla již definována.

Plocha může být pomocí průniků rozdělena na několik dílčích ploch. Dílčí plochy, které jsme deaktivovali, nebudou zatěžovány. Stejně tak zatížení nebude působit na otvory v dané ploše.

Klíčová slova

Plocha zatížení zatížení na plochu

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD