Zatížení na těleso

Termín

Je-li těleso definováno nejen hraničními plochami, ale také hmotou uvnitř, používá se pro jeho zatěžování příkaz zatížení na těleso.

Zatížení na těleso ovlivňuje všechny 3D prvky tělesa.

Kromě zatížení silami lze v RFEMu aplikovat zatížení vlivem teplot, protažení, vztlaku a rotačního pohybu. V případě že je těleso naplněné plynem, můžeme aktivovat Form-Finding pro výpočet tvaru a navíc lze definovat parametry zatížení plynem.

Klíčová slova

Zatížení na těleso zatížení těleso vztlak

Odkazy