Zatížení na těleso

Termín

Je-li těleso definováno nejen hraničními plochami, ale také hmotou uvnitř, používá se pro jeho zatěžování příkaz zatížení na těleso.

Zatížení na těleso ovlivňuje všechny 3D prvky tělesa.

Kromě zatížení silami lze v RFEMu aplikovat zatížení vlivem teplot, protažení, vztlaku a rotačního pohybu. V případě že je těleso naplněné plynem, můžeme aktivovat Form-Finding pro výpočet tvaru a navíc lze definovat parametry zatížení plynem.

Klíčová slova

Zatížení na těleso zatížení těleso vztlak

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD