Vynucená deformace podepřených uzlů

Termín

Vynucená deformace uzlu je posun nebo pootočení podepřeného uzlu. Například to může být použito pro zobrazení poklesu podpory nebo zkroucení sloupu.

Vynucené deformace lze použít pro každý ze šesti stupňů volnosti, podmínkou ale je odebrání stupně volnosti ve směru deformace.

Nucené posuny mají kladný účinek, pokud je jejich směr totožný se směry kladných os souřadného systému. Kladné vynucené pootočení působí ve směru hodinových ručiček okolo kladné globální osy.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Vynucené deformace podepřených uzlů mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Zatížení“ → „Vynucené deformace podpřených uzlů“ → „Graficky...“ nebo vložena a definována přes Navigátor projektu, případně v tabulce.

Klíčová slova

Vynucené deformace uzly zatížení typy zatížení

Literatura

Odkazy