Vynucená deformace podepřených uzlů

Termín

Vynucená deformace uzlu je posun nebo pootočení podepřeného uzlu. Například to může být použito pro zobrazení poklesu podpory nebo zkroucení sloupu.

Vynucené deformace lze použít pro každý ze šesti stupňů volnosti, podmínkou ale je odebrání stupně volnosti ve směru deformace.

Nucené posuny mají kladný účinek, pokud je jejich směr totožný se směry kladných os souřadného systému. Kladné vynucené pootočení působí pravotočivě okolo kladné osy odpovídající uzlové podpory.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Vynucené deformace podepřených uzlů mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Zatížení“ → „Vynucené deformace podepřených uzlů“ → „Graficky...“ nebo vložena a definována přes Navigátor projektu.

Klíčová slova

Vynucená deformace podepřeného uzlu Vynucené deformace Uzly Zatížení Typ zatížení

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD