c/t-část

Termín

Průřezy s c/t částmi jsou podle Eurokódu 3 klasifikovány do tříd 1-4.

Nejhorší typ c/t části určuje třídu průřezu. Klasifikace závisí na třídě oceli, velikosti a průběhu napětí na c/t části.

Klíčová slova

Klasifikace Eurocode 3

Odkazy