Imperfekce

Termín

Imperfekce představují výrobně technické odchylky v geometrii konstrukce a ve vlastnostech materiálu. Předpokládá se, že např. sloup má jak zakřivení, tak vychýlení a tyto geometrické nedokonalosti významně ovlivňují chování při vzpěru.

Příkladem jsou normy ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-6 a ČSN EN 1992-1-1. Obsahují informace o typu a velikosti imperfekcí, které je obvykle nutné vzít v úvahu při výpočtu stability.

Klíčová slova

Imperfekce zakřivení vychýlení

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD