Zatěžovací stav

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Pro organizaci zátížení se používají zatěžovací stavy, kam se řadí podle kategorie zatížení.

Zatížení stejného účinku se uloží do jednoho zatěžovacího stavu. Zatěžovacími stavy mohou být například vlastní tíha, sníh nebo užitné zatížení.

Zatížení jsou v zatěžovacích stavech definována svými charakteristickými hodnotami, tedy bez dílčího součinitele spolehlivosti. Dílčí součinitele spolehlivosti a kombinační součinitele lze zadat později při vytváření kombinací zatížení nebo kombinací výsledků.

Uživatel může určit pro každý zatěžovací stav zvlášť, jaká metoda analýzy se má uplatnit (teorie I., II. nebo III. řádu), jaká metoda se použije pro řešení rovnic a může také stanovit další parametry výpočtu (např. počet přírůstků zatížení, redukce tuhosti dílčím součinitelem spolehlivosti materiálu).

Klíčová slova

Zatěžovací stav kombinace zatížení kombinace výsledků

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD