Zatěžovací stav

Termín

Pro organizaci zátížení se používají zatěžovací stavy, kam se řadí podle kategorie zatížení.

Zatížení stejného účinku se uloží do jednoho zatěžovacího stavu. Zatěžovacími stavy mohou být například vlastní tíha, sníh nebo užitné zatížení.

Zatížení jsou v zatěžovacích stavech definována svými charakteristickými hodnotami, tedy bez dílčího součinitele spolehlivosti. Dílčí součinitele spolehlivosti a součinitele kombinací se berou v úvahu až při skládání zatěžovacích stavů do kombinací a kombinací výsledků.

Uživatel může určit pro každý zatěžovací stav zvlášť, jaká metoda analýzy se má uplatnit (teorie I., II. nebo III. řádu), jaká metoda se použije pro řešení rovnic a může také stanovit další parametry výpočtu (např. počet přírůstků zatížení, redukce tuhosti dílčím součinitelem spolehlivosti materiálu).

Klíčová slova

Zatěžovací stav kombinace zatížení kombinace výsledků

Odkazy