Účinek

Termín

Účinek popisuje sílové nebo deformační působení na konstrukci.

Typy účinků

Účinky se rozlišují na stálé a proměnné. Mezi stálé účinky patří vlastní hmotnost stropní a střešní konstrukce atd. Zatížení větrem, sněhem a užitná zatížení patří mezi proměnné. Například zatížení větrem můžemít na nosnou konstrukci příznivý účinek, neboť vlivem sání může konstrukci odlehčovat. Účinky se proto dále rozlišují na příznivé a nepříznivé.

Zadání v programu RFEM/RSTAB

Účinky se v programu RFEM/RSTAB přiřazují pomocí Kategorie účinku pro každý zatěžovací stav. Klasifikace účinků se provádí dle příslušné normy.

Klíčová slova

Účinek zatěžovací stav stálé proměnné

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD