Účinek

Termín

Účinek popisuje sílové nebo deformační působení na konstrukci.

Typy účinků

Účinky se rozlišují na stálé a proměnné. Mezi stálé účinky patří vlastní hmotnost stropní a střešní konstrukce atd. Zatížení větrem, sněhem a užitná zatížení patří mezi proměnné. Například zatížení větrem můžemít na nosnou konstrukci příznivý účinek, neboť vlivem sání může konstrukci odlehčovat. Účinky se proto dále rozlišují na příznivé a nepříznivé.

Zadání v programu RFEM/RSTAB

Účinky se v programu RFEM/RSTAB přiřazují pomocí Kategorie účinku pro každý zatěžovací stav. Klasifikace účinků se provádí dle příslušné normy.

Klíčová slova

Účinek zatěžovací stav stálé proměnné

Odkazy