Kombinační pravidlo

Termín

Na základě kombinačních pravidel se mohou účinky skládat do kombinací zatížení nebo kombinací výsledků

Kombinační pravidla vychází z příslušné normy. Jako je například Eurokód 0.

Různé návrhové situace, jako je například mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, požár nebo zemětřesení, vyžadují různá kombinační pravidla. Pravidla jednotlivých kombinací vycházejí z různých pravděpodobností, které odpovídají jejich účelu.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

V údajích o modelu lze vybrat normu pro klasifikaci zatěžovacích stavů a kombinací, navíc můžeme zapnout automatické vytváření kombinací, které vychází z kombinačních pravidel. Pokud je automatické vytváření kombinací vypnuto, v programu nebudou vytvořena žádná kombinační pravidla a kombinace musí být vytvořeny ručně.

Klíčová slova

Kombinatorika, Kombinace zatížení, Kombinace výsledků

Literatura

Odkazy