Kombinační pravidlo

Termín

Na základě kombinačních pravidel se mohou účinky skládat do kombinací zatížení nebo kombinací výsledků

Kombinační pravidla vychází z příslušné normy. Jako je například Eurokód 0.

Různé návrhové situace, jako je například mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, požár nebo zemětřesení, vyžadují různá kombinační pravidla. Pravidla jednotlivých kombinací vycházejí z různých pravděpodobností, které odpovídají jejich účelu.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

V údajích o modelu lze vybrat normu pro klasifikaci zatěžovacích stavů a kombinací, navíc můžeme zapnout automatické vytváření kombinací, které vychází z kombinačních pravidel. Pokud je automatické vytváření kombinací vypnuto, v programu nebudou vytvořena žádná kombinační pravidla a kombinace musí být vytvořeny ručně.

Klíčová slova

Kombinatorika Kombinace zatížení Kombinace výsledků

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD