Kombinace účinků

Termín

Kombinace účinků poskytují přehled o zatíženích, která se mají kombinovat v určité návrhové situaci.

Všechna zatížení, dílčí součinitele spolehlivosti a kombinační součinitele jsou uvedeny a vycházejí z příslušné normy. Na základě těchto informací se následně vytvoří požadované kombinace zatížení.

Aby se snížil počet kombinací zatížení v programech RFEM a RSTAB, je možné deaktivovat nepotřebné kombinace účinků.

Klíčová slova

Kombinace kombinatorika dílčí součinitele spolehlivosti

Odkazy