Kombinace účinků

Termín

Kombinace účinků poskytují přehled o zatíženích, která se mají kombinovat v určité návrhové situaci.

Všechna zatížení, dílčí součinitele spolehlivosti a kombinační součinitele jsou uvedeny a vycházejí z příslušné normy. Na základě těchto informací se následně vytvoří požadované kombinace zatížení.

Aby se snížil počet kombinací zatížení v programech RFEM a RSTAB, je možné deaktivovat nepotřebné kombinace účinků.

Klíčová slova

Kombinace účinků Kombinace Kombinatorika Dílčí součinitel spolehlivosti Kombinační součinitel

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD