Kombinace zatížení

Termín

000036

V kombinacích zatížení se zatížení z jednotlivých zatěžovacích stavů zkombinují a vypočítají jako celek.

Zohledňují se dílčí součinitele spolehlivosti materiálů a kombinační součinitele, jakož i třídy následků.

Výpočet kombinací zatížení může běžet podle teorie I., II nebo III. řádu. Pokud uživatel označí volbu „Postkritická analýza“, pak bude provedena postkritická analýza kompletní nosné konstrukce.

Klíčová slova

Kombinace zatížení zatěžovací stav

Literatura

Odkazy