Kombinace zatížení

Termín

000036

RFEM

RSTAB

V kombinacích zatížení (KZ) se zatížení z vybraných zatěžovacích stavů zkombinují a vypočítají jako celek.

Zohledňují se dílčí součinitele spolehlivosti materiálů, kombinační součinitele a také třídy následků.

Výpočet kombinací zatížení může běžet jako lineární výpočet, analýza II. řádu nebo analýza velkých deformací. Pokud uživatel označí volbu „Postkritická analýza“, pak bude provedena analýza velkých deformační s ohledem na postkritické selhání celé struktury.

Klíčová slova

Kombinace zatížení KZ Zatěžovací stav Analýza podle II. řádu Dílčí součinitel kombinační součinitel Třída následků

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD