Kombinace výsledků

Termín

Kombinace výsledků skládá výsledky zatěžovacích stavů, kombinací zatížení nebo kombinací výsledků podle předem nastavených kombinačních pavidel.

Vnitřní síly používané pro superpozici se spočítají jednotlivě pro zatěžovací stavy nebo kombinace.

Prostřednictvím použití různých kombinačních pravidel lze pomocí kombinací výsledků vygenerovat obálku rozdělení vnitřních sil.

Kombinace výsledků není vhodná pro nelineární výpočty, protože jednotlivé vnitřní síly od zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení se počítají pro různé nosné konstrukce (kvůli nelineárním účinkům jako například selhání podpor, prutů a uvolnění).

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Kombinace výsledků lze v programech RFEM a RSTAB zadat graficky kliknutím na tlačítko 'Vložit' → 'Zatěžovací stavy a kombinace' → 'Kombinace výsledků' nebo odpovídajícím tlačítkem nebo v tabulkách pomocí navigátoru Data.

Klíčová slova

Kombinace výsledků Obálka Superpozice Vnitřní síly Extrémní hodnota Kombinace

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD