Superkombinace

Termín

Superkombinace se skládá výsledky zatěžovacích stavů různých konstrukčních stavů modelu.

Za touto analýzou leží obecný princip superpozice. Je založena na superponování stejných fyzikálních veličin s lineárním vztahem mezi účinkem a superponovanou velikostí.

Pro vizualizaci výsledků superkombinace rozšiřujeme zákonitosti v oblasti stavební mechaniky o fáze výstavby. Ve stavební mechanice jsou jednotlivé fáze výstavby stavy kdy statická konstrukce má jednoznačnou konfigurací konstrukčních prvků. Pokud lze toto uspořádání podporových prvků v nosné konstrukci změnit (úhel, délka, tvar atd.), jedná se o fáze výstavby. V těchto případech superkombinace lineárně skládá výsledky fází výstavby s různým uspořádáními podporových prvků a představuje je jako obálky na modelu s libovolnou konfigurací.

Typické oblasti použití

  • Fotovoltaické systémy s hydraulickým polohovacím systémem
  • Konstrukce s dočasnými podporami během montáže

Zadání v programu RSTAB

Superkombinace lze v RSTABu vytvořit v navigátoru Data pod položkou 'Zatěžovací stavy a kombinace' → 'Superkombinace zatěžovacích stavů' z několika modelů podobných konstrukcí, které mají různé konfigurace.

Klíčová slova

Super kombinace Fáze výstavby Superpozice

Odkazy

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD