Řez

Termín

Rovina je proložena řezem, což umožňuje podrobné vyhodnocení výsledků na povrchů a těles.

Řezy lze zobrazit v graficky na modelu i v samostatném grafickém okně. Při zobrazení výsledků na plochách je k dispozici také výslednice.

Klíčová slova

Řez Výsledky na plochách

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD