Oblast průměrování

Termín

V oblasti průměrování jsou výsledky výpočtu zprůměrovány nebo je jim nastavena nulová hodnota pro další vyhodnocení či dimenzování v přídavných modulech.

Kvůli singularitám se při MKP výpočtech vyskytují velmi velké vnitřní síly, které nejsou pro návrh relevantní. Tomuto problému se lze v programu RFEM vyhnout pomocí oblasti průměrování. V dialogu lze snadno nastavit geometrii a vlastnosti oblasti.

Použití vyhlazených nebo vynulovaných vnitřních sil musí být aktivováno v Detailech přídavných modulů.

Klíčová slova

Oblast průměrování Vyhlazení Singularity

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD