Souřadný systém

Termín

000041

RFEM

RSTAB

Souřadnicový systém (SS) je referenční systém pro jednoznačnou definici objektů v geometrickém prostoru.

Vždy má počátek souřadnic. Na základě toho můžeme objekty přesně lokalizovat v prostoru podle typu souřadného systému.

Typy souřadných systémů v programech RFEM a RSTAB
  • Kartézský (X, Y, Z): Nejběžnější souřadný systém. Je definován třemi ortogonálními osami, které jsou navzájem kolmé. Souřadnice X, Y, Z jsou určeny hodnotami na jednotlivých osách.
  • X cylindrický (X, R, φ): V tomto případě si lze představit válec, jehož výška odpovídá ose X. Body na válce jsou dány výškou (souřadnice X), poloměrem válce (R) a úhlem (φ).
  • Y cylindrický (R, Y, φ): obdobně jako X cylindrický.
  • Z cylindrický (R, φ, Z): obdobně jako X cylindrický.
  • Polární (R, φ, θ): Jedná se o kulový souřadný systém, kde je pozice uzlu popisována vzdáleností od počátku (R) az hodnotami úhlů φ a θ.

Kromě toho rozlišujeme mezi globálním a lokálním souřadným systémem. Výše popsané systémy definují globální souřadný systém. Lokální souřadné systémy jsou obvykle objektově specifické. Na rozdíl od globálního souřadného systému jsou označeny malými písmeny.

Klíčová slova

Souřadný systém Kartézský X cylindrický Polární Lokální Globální Počátek

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD