Vodicí linie

Termín

Pomocí vodících linií můžete vytvořit uživatelsky definované vrstvy a rastry na pozadí, které vám usnadní zadávaní objektů v rovinách nebo osách.

Počet i uspořádání vodících čar lze přizpůsobit geometrickým podmínkám modelu.

Pro snadnější modelování je možné vodící linie „zamknout“. To zabraňuje nežádoucímu pohybu vodicích čar při grafickém zadávání objektů. Funkce uchopení v průsečících vodících linií zůstává nadále aktivní.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Vodící linie můžeme vytvořit graficky v aktuální pracovní rovině nebo zadáním v příslušném dialogu. Vstupní dialog vyvoláme z hlavního menu pomocí 'Vložit' → 'Vodící linie' → 'Dialog..'.

Vodící linie lze zadat následujícími způsoby:

  • Rovnoběžně k ose globálního souřadného systému v aktuální pracovní rovině
  • Pomocí dvou libovolných bodů nebo bodem a úhlem v aktuální pracovní rovině
  • Polárně v aktuální pracovní rovině

Při zobrazení vodicích linií je možné zobrazit nebo skrýt jejich číslování nebo komentáře.

Vodící linie je možné editovat graficky. Tímto způsobem můžeme vybranou vodicí linii posunout nebo zkopírovat do původní roviny. Bez ohledu na způsob zadání (viz seznam výše).

Klíčová slova

Vodící linie Rastr Osy

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD