Wiki pro statiku

Odborné termíny použité v našich programech

Ve wiki pro statiku jsou vysvětleny odborné termíny z oblasti statiky a posouzení konstrukcí. Termíny jsou seřazeny abecedně a zpravidla se používají také v Dlubal programech.


Seřadit podle

===Change sort order===

L Liniový rastr

Liniový rastr je užitečný pomocník pro umístění modelovaných objektů.

Liniový rastr je jedno-, dvou- nebo třírozměrná mřížka, její průsečíky představují uchopovací body pro grafické zadávání. Slouží tedy jako pomůcka pro umístění modelovaných objektů.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Liniový rastr můžeme vytvořit příkazem z menu „Vložit“ → „Liniový rastr“ nebo pomocí místní nabídky v navigátoru Data.

K dispozici jsou následující typy liniových rastrů:

  • Kartézský
  • Natočené osy (rastr může být u každé osy natočen o libovolný úhel γ)
  • Sférický
  • Cylindrický

„Globální poloha bodu vložení“ představuje počátek liniového rastru.

Pro „Liniový rastr“ ve směrech os X/Y/Z je třeba stanovit vzdálenosti d a počet polí v každém směru. Přepínač „Kladný“ a „Záporný“ určuje, v kterém směru dané globální osy se liniový rastr vytvoří.

Lineární rastr lze natočit okolo vybraných os. Za tímto účelem musí být v sekci „Natočení“ vybráno pořadí, které reguluje posloupnost natočení os X', Y' a Z'. V zadavacích polích 'Natočení okolo' můžeme zadat úhel rotace okolo jednotlivých globálních os X, Y a Z.

Pokud je zaškrtnuto políčko „Převzít změny do modelu“, upraví se uzly ležící v průsečících liniového rastru. Na všechny ostatní uzly liniového rastru nema „Převzetí“ žádný vliv.

Liniové rastry lze uložit jako vzor pomocí tlačítka [Uložit jako...] a znovu použít pomocí tlačítka [načíst uložené údaje...].

Zobrazení liniového rastru můžeme upravit pomocí tlačítka umístěném na stavové liště. Zde můžeme zobrazit nebo skrýt číslování nebo uživatelské komentáře, stejně jako kótování a osový systém liniového rastru.

U liniových rastrů jsou k dispozici funkce pro grafickou editaci. Ty umožňují posun nebo zkopírování vybraného liniového rastru.

Hledaný výraz
===Filter===
Vyhledat

l 5
Navštíveno 805×
Aktualizováno 19. května 2021

Quick Overview

Kategorie