Liniový rastr

Termín

000043

RFEM

RSTAB

Liniový rastr je užitečný pomocník pro umístění modelovaných objektů.

Liniový rastr je jedno-, dvou- nebo třírozměrná mřížka, její průsečíky představují uchopovací body pro grafické zadávání. Slouží tedy jako pomůcka pro umístění modelovaných objektů.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Liniový rastr můžeme vytvořit příkazem z menu „Vložit“ → „Liniový rastr“ nebo pomocí místní nabídky v navigátoru Data.

K dispozici jsou následující typy liniových rastrů:

  • Kartézský
  • Natočené osy (rastr může být u každé osy natočen o libovolný úhel γ)
  • Sférický
  • Cylindrický

„Globální poloha bodu vložení“ představuje počátek liniového rastru.

Pro „Liniový rastr“ ve směrech os X/Y/Z je třeba stanovit vzdálenosti d a počet polí v každém směru. Přepínač „Kladný“ a „Záporný“ určuje, v kterém směru dané globální osy se liniový rastr vytvoří.

Lineární rastr lze natočit okolo vybraných os. Za tímto účelem musí být v sekci „Natočení“ vybráno pořadí, které reguluje posloupnost natočení os X', Y' a Z'. V zadavacích polích 'Natočení okolo' můžeme zadat úhel rotace okolo jednotlivých globálních os X, Y a Z.

Pokud je zaškrtnuto políčko „Převzít změny do modelu“, upraví se uzly ležící v průsečících liniového rastru. Na všechny ostatní uzly liniového rastru nema „Převzetí“ žádný vliv.

Liniové rastry lze uložit jako vzor pomocí tlačítka [Uložit jako...] a znovu použít pomocí tlačítka [načíst uložené údaje...].

Zobrazení liniového rastru můžeme upravit pomocí tlačítka umístěném na stavové liště. Zde můžeme zobrazit nebo skrýt číslování nebo uživatelské komentáře, stejně jako kótování a osový systém liniového rastru.

U liniových rastrů jsou k dispozici funkce pro grafickou editaci. Ty umožňují posun nebo zkopírování vybraného liniového rastru.

Klíčová slova

Rastr Pomůcka při modelování Pomocné objekty

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD