Liniový rastr

  • Dlubal glosář

Termín

000043

RFEM

RSTAB

Liniový rastr je užitečný pomocník pro umístění modelovaných objektů.

Liniový rastr je jedno-, dvou- nebo třírozměrná mřížka, její průsečíky představují uchopovací body pro grafické zadávání. Slouží tedy jako pomůcka pro umístění modelovaných objektů.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Liniový rastr můžeme vytvořit příkazem z menu „Vložit“ → „Liniový rastr“ nebo pomocí místní nabídky v navigátoru Data.

K dispozici jsou následující typy liniových rastrů:

  • Kartézský
  • Natočené osy (rastr může být u každé osy natočen o libovolný úhel γ)
  • Sférický
  • Cylindrický

„Globální poloha bodu vložení“ představuje počátek liniového rastru.

Pro „Liniový rastr“ ve směrech os X/Y/Z je třeba stanovit vzdálenosti d a počet polí v každém směru. Přepínač „Kladný“ a „Záporný“ určuje, v kterém směru dané globální osy se liniový rastr vytvoří.

Lineární rastr lze natočit okolo vybraných os. Za tímto účelem musí být v sekci „Natočení“ vybráno pořadí, které reguluje posloupnost natočení os X', Y' a Z'. V zadavacích polích 'Natočení okolo' můžeme zadat úhel rotace okolo jednotlivých globálních os X, Y a Z.

Pokud je zaškrtnuto políčko „Převzít změny do modelu“, upraví se uzly ležící v průsečících liniového rastru. Na všechny ostatní uzly liniového rastru nema „Převzetí“ žádný vliv.

Liniové rastry lze uložit jako vzor pomocí tlačítka [Uložit jako...] a znovu použít pomocí tlačítka [načíst uložené údaje...].

Zobrazení liniového rastru můžeme upravit pomocí tlačítka umístěném na stavové liště. Zde můžeme zobrazit nebo skrýt číslování nebo uživatelské komentáře, stejně jako kótování a osový systém liniového rastru.

U liniových rastrů jsou k dispozici funkce pro grafickou editaci. Ty umožňují posun nebo zkopírování vybraného liniového rastru.

Klíčová slova

Rastr Pomůcka při modelování Pomocné objekty

Odkazy

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 23. dubna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

RFEM | Dřevo | USA

Online školení 5. května 2021 13:00 - 16:00 CDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 2. část

Online školení 17. května 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Arabština

RFEM | Základní školení | Arabština

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 CDT

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 CDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 CDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 CDT

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD