Hladina na pozadí

Termín

000044

RFEM

RSTAB

Hladiny na pozadí se používají v programech RFEM/RSTAB jako šablona pro grafické modelování, což práci výrazně usnadňuje.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Hladiny na pozadí lze načíst buď z menu → „Vložit“ → „Hladina na pozadí“ nebo z navigátoru - Data → „Pomocné objekty“ → „Hladina na pozadí“. Import vyžaduje načíst soubor DXF nebo jiný formát, který byl exportován ze výchozího programu.

Po importu hladiny na pozadí je třeba dbát na aktivaci nebo deaktivaci režimu uchopení na hladinu na pozadí: Stavová lišta → klikneme pravým tlačítkem myši na „UCHOP“ → „Upravit uchopení...“ → „Hladiny na pozadí“ → režim „Uchopit“ je aktivní/neaktivní.

Hladinu na pozadí můžeme následně upravit nebo přesunout v navigátoru - Data kliknutím pravým tlačítkem myši na položku hladiny na pozadí.

Klíčová slova

Hladina na pozadí Šablona Import Export

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD