Panel

Termín

Řídící panel nabízí různé možnosti zobrazení a ovládání zobrazených vnitřních síl, deformací nebo posudků. V závislosti na dané funkci je rozdělen do tří nebo čtyř záložek.

Záložky panelu

 • Stupnice barev
  Pokud jsme zvolili vícebarevné zobrazení výsledků, pak se v této záložce zobrazí stupnice barev, v níž jsou hodnoty zařazeny do určitých barevných pásem. Standardní stupnice hodnot má 11 stupňů, do nichž je ve stejných intervalech rozdělen celý rozsah mezi extrémními hodnotami.
 • Faktory zobrazení
  Druhá záložka slouží ke změně faktorů zvětšení pro grafické zobrazení. Nachází se tu políčka pro zadání faktorů zobrazení deformací, průběhů na prutech a plochách, řezů, reakcí a trajektorií, která jsou přístupná v závislosti na aktuálním grafickém zobrazení.
 • Filtr
  Tato záložka slouží k zobrazení výsledků pro vybrané plochy, pruty nebo tělesa. Kategorii objektů, v níž se bude filtrovat, nastavíme pomocí přepínače v dolní části panelu. čísla relevantních prutů, ploch nebo těles lze zadat ve vstupním poli 'Zobrazit průběhy na'.
 • Tloušťky ploch
  Tloušťky ploch konstrukce lze v grafickém okně znázornit různými barvami: Pokud v navigátoru aktivujeme zaškrtávací políčko v záložce Zobrazit pod položkou „Model“ → „Plochy“ → „Stupnice barev pro tloušťky v panelu“, objeví se přídavný panel s přiřazením barev jednotlivým tloušťkám ploch.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Panel lze zobrazit nebo skrýt pomocí menu „Zobrazit“ → „Řídící panel (stupnice barev, faktory, ...)“ nebo odpovídajícího tlačítka.

Klíčová slova

Panel Záložky Faktory Stupnice barev

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD