Žebro

Termín

Žebro je jedním z typů prutu v programu RFEM, slouží k vyjádření spolupůsobení nosníků s deskou v modelu konečných prvků.

Pro tento účel je v oblasti desky definován prut , který při modelování leží v rovině desky. V detailním nastavení pro typ prutu "Žebro" jsou další možnosti zadání: v dialogu 'Upravit žebro' zadáme polohu žebra (horní/spodní) a zvolíme spolupůsobící šířku plochy.

Na základě tohoto zadání lze v přídavném modulu RF-CONCRETE Members navrhnout žebro jako nosník nad nebo pod deskou včetně spolupůsobící šířky.

Žebro je určeno především pro posouzení železobetonových konstrukcí. Naproti tomu u ocelových konstrukcí lze plech s přivařeným „žebrem“ modelovat jednoduše jako desku s excentricky připojeným prutem.

Klíčová slova

Žebro Nosník pod deskou Nosník nad deskou Beton T-nosník

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD