Parametrizace

Termín

Parametrizací vstupních údajů je možné vytvářet nebo upravovat modely pomocí proměnných.

Parametrické zadávání umožňuje definovat údaje o konstrukci a zatížení v závislosti na určitých proměnných hodnotách. Tyto proměnné pro délku, šířku, provozní zatížení atd. se nazývají parametry. Nastavují v seznamu parametrů.

Parametry lze použít ve vzorcích pro výpočet konečných hodnot. Vzorce zpracovává editor vzorců. Pokud bude v seznamu parametrů změněn některý parametr, upraví se i výsledky všech vzorců, které daný parametr obsahují.

Parametrické zadávání je velmi výhodné, pokud očekáváme, že v projektu nastane řada změn. Uložené vzorce zajišťují lepší přehlednost v případě rozsáhlých konstrukcí a lze je snadno překontrolovat. Parametrické zadávání lze samozřejmě doporučit i při opakovaném zpracování velmi podobných konstrukcí. V takovém případě stačí načíst vzorovou úlohu a upravit parametry.

Klíčová slova

Parametr Parametrizace Vstup Data

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD