Stav vlastního kmitání

Termín

V případech vlastního kmitání je potřeba zadat všechny parametry pro analýzu vlastních čísel. To zahrnuje například počet vlastních čísel, vliv hmot a různé možnosti výpočtu, jako je typ hmotové matice nebo metoda řešení problémů vlastních čísel.

Lze vytvořit několik stavů vlastního kmitání a porovnávat jejich různá nastavení.

Za účelem provedení dalších dynamických analýz, jako jsou spektra odezvy nebo časová analýza, je ve většině případů naprosto nezbytné předem definovat stav vlastního kmitání. To je základem pro další výpočty.

Klíčová slova

Stav vlastního kmitání Vlastní číslo Dynamika

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD