Přírůstek zatížení

Termín

Vlastnosti funkce přírůstek zatížení se uplatní především při analýze podle teorie II. řádu a při analýze velkých deformací: Při analýze velkých deformací je často obtížné dosáhnout rovnováhy. Při postupném zatěžování se lze nestabilitám vyhnout.

Pokud například zadáme dva přírůstky zatížení, použijeme v prvním kroku polovinu zatížení. Následně probíhá iterační výpočet až do dosažení rovnováhy. V druhém kroku se na již přetvořenou konstrukci vloží celkové zatížení a znovu se provede iterační výpočet až do dosažení rovnováhy.

Přírůstky zatížení mají nepříznivý vliv na dobu výpočtu.

Klíčová slova

Přírůstek zatížení Nestabilita Zatížení Velké deformace Iterační výpočet

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD