Deformace

Termín

Deformace konstrukce je obecně změna jejího tvaru v důsledku působení vnější síly. Deformace v programech RFEM a RSTAB jsou výsledkem statické nebo dynamické analýzy.

Deformace lze stanovit pro pruty, plochy a tělesa a vztahují se buď k lokálnímu souřadnému systému příslušného prvku nebo ke globálnímu souřadnému systému.

Deformace se mohou sestávat z pružné a plastické složky.

Výsledky v programech RFEM a RSTAB jsou obvykle deformace z lineárně pružného výpočtu. Deformace zohledňující plastické materiálové modely lze spočítat pomocí přídavného modulu RF-MAT NL. Deformace železobetonových konstrukcí porušených trhlinami (Stav II) lze stanovit pomocí přídavných modulů RF-CONCRETE Deflect nebo RF-CONCRETE NL.

Klíčová slova

Deformace Pružné Plastické Tvar Posun Pootočení Průhyb

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD