Podporová reakce

Termín

Podporovou reakcí může být síla nebo moment, která působí na podporu a tím ji brání v pohybu.

Ve statických systémech jsou podporové reakce v rovnováze s vnějšími silami působícími na konstrukci. Výsledné podporové reakce a vnější zatížení jsou vzájemě protichůdné a jejich teoretický součet je roven nule.

Podporové reakce v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM/RSTAB lze zobrazit podporvé reakce graficky nebo v tabulkách. U jednotlivých zatěžovacích stavů a kombinací lze kromě součtu podporových sil zkontrolovat také odchylky od součtů působících zatížení.

Klíčová slova

Síla v podpoře Podporový moment Podporové reakce

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD