Napětí

Termín

Napětí je míra vnitřního rozložení sil na jednotku plochy od vnějšího silového zatížení.

Napětí je výsledná síla ve vztahu k ploše.

Rozlišuje se mezi normálním napětím σ (kolmým na povrch) a smykovým napětím τ (tangenciálním na povrch).

Na základě zadaného zatížení a průřezu konstrukčního prvku se počítá příslušné napětí v programech RFEM a RSTAB. Napětí se často používá k posouzení únosnosti konstrukčního prvku.

Klíčová slova

Napětí Normálové napětí Smykové napětí

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD