Srovnávací napětí

Termín

Srovnávací napětí lze stanovit podle čtyř různých hypotéz napětí.
von Mises: Hypotéza energie napjatosti pro změnu tvaru

Tato hypotéza vychází z předpokladu, že materiál selže, pokud energie změny tvaru překročí určitou hranici.

Tresca: Hypotéza smykového napětí

Hypotéza předpokládá, že selhání způsobuje maximální smykové napětí

Rankine: Hypotéza normálového napětí

Tato hypotéza předpokládá, že největší hlavní napětí vede k selhání.

Bach: Hypotéza hlavní deformace

Podle této hypotézy selhání nastává ve směru největší deformace. Postup se podobá výpočtu napětí podle Rankina. Místo hlavního napětí se tu používá hlavní deformace.

Klíčová slova

Srovnávací napětí Napětí Hypotéza Hypotéza napětí Von Mises Tresa Rankine Bach Hlavní napětí

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD