Výpočtový diagram

Termín

Výpočtový diagram ukazuje průběh konkrétního výsledku během výpočtu.

Typickým příkladem je grafické znázornění konvergenční křivky při iteračním výpočtu.

Svislé a vodorovné ose výpočtového diagramu lze přiřadit různé veličiny. Tímto způsobem lze například graficky vyhodnotit deformaci konkrétního uzlu během výpočtu.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Výpočtový diagram lze vytvořit a zobrazit pomocí dialogu „Parametry výpočtu“, který je k dispozici v menu „Výpočet“ → „Parametry výpočtu“.

Klíčová slova

Výpočetní diagram Iterace Konvergence Iterační výpočet

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD