Přídavný modul

Termín

Vedle hlavních programů RFEM a RSTAB, které se používají k výpočtu vnitřních sil, podporových reakcí a deformací, jsou k dispozici přídavné moduly, ve kterých může být například dimenzování prováděno podle specifické normy.

Vnitřní síly a deformace z hlavního programu se automaticky převezmou a použijí v přídavném modulu.

Hlavní programy lze také rozšířit o přídavné moduly, jako například RF-/DYNAM Pro nebo RF-STABILITY, které rozšiřují rozsah funkcí. Většina přídavných modulů má vlastní grafické uživatelské prostředí, v němž se zohledňují specifické podmínky.

Klíčová slova

Přídavný modul Posouzení

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD