Mezilehlá podpora proti příčnému posunutí

Termín

Tento termín popisuje přídavná omezení, která lze definovat mezi podporami. Ty jsou zvláště důležité pro výpočet pružného kritického momentu při klopení Mcr.
Obecně je možné zadat podélnou vzpěru (ve směru y), vetknutí (okolo osy x) a excentricitu (ve směru z) jako tuhou nebo pružnou.

Klíčová slova

Mezilehlé podpory proti příčnému posunutí Klopení Rovinný vzpěr Stabilita

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD