Smykové pole

Termín

Smykové pole umožňuje stabilizovat konstrukční prvky, jako stabilizační prvky lze zadat ocelové trapézové plechy nebo ztužení podporující tlačenou přírubu průřezu. Smykové pole tak má pozitivní vliv na únosnost prutů náchylných ke ztrátě stability kvůli klopení.

Použití spojitého příčného podepření se řídí dle EN 1993-1-1, přílohy BB.2.1 a EN 1993-1-3, článku 10.1.5.1.

Zadání v přídavných modulech RF-/STEEL EC3 a RF-/FE-LTB

V těchto přídavných modulech lze definovat tuhost smykového pole pomocí následujících parametrů (viz Obrázek 01):

  • Trapézový plech
  • Ztužení
  • Trapézový plech a ztužení
  • Ruční zadání tuhosti

Typ trapézového plechu lze vybrat z databáze (viz Obrázek 02). Geometrické parametry, jako délka smykového pole nebo vzdálenost sloupů, lze zadat graficky přímo v pracovním okně.

Program stanoví tuhost smykového pole na základě okrajových podmínek a použije ho jako spojité příčné podepření průřezu.

Klíčová slova

Smykové pole Klopení Trapézový plech Ztužení

Literatura

[1]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD