Torzní uložení

Termín

Torzní uložení je bodová torzní pružina nebo spojitá torzní pružina okolo podélné osy prutu.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Bodové torzní uložení (bodovou torzní pružinu) lze zadat z hlavního menu „Vložit“ → "Údaje o modelu" → "Uzlové podpory" → "Dialog"/"Graficky" (viz obrázek 01 vlevo) nebo v Tabulce (viz obrázek 01 vpravo).

Spojité torzní uložení (spojitou torzní pružinu) lze zadat z hlavního menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Podloží prutu“ → „Dialog“ (viz obrázek 02 vlevo) nebo v Tabulce (viz obrázek 02 vpravo).

Zadání v přídavných modulech RF-/STEEL EC3 a RF-/FE-LTB

Kroucení nosníků, které jsou náchylné ke klopení, je možné předejít pomocí připojených kolmo uložených nosníků (viz obrázek 03) nebo desky (např. trapézový plech). Ty působí jako bodové torzní pružiny (nosníky) nebo jako spojité torzní pružiny (desky).

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 lze definovat torzní uložení v dialogu "Parametry - pruty" nebo "Parametry - sady prutů". Za tímto účelem zaškrtněte políčko "Torzní uložení". Parametry torzního uložení pak můžeme zadat v nastavení. Torzní pružinu lze zadat ručně nebo spočíst dle parametrů spojitého nebo nespojitého rotačního uvetknutí (viz obrázek 04).

V modulu RF-/FE-LTB lze definovat torzní uložení v dialogu "Pružná podloží prutů". Torzní pružinu lze zadat ručně nebo spočíst dle parametrů spojitého nebo nespojitého rotačního uvetknutí (viz obrázek 04).

Klíčová slova

Torzní pružina Vaznice Trapézový plech

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD