Sada výztuže

Termín

Sada výztuže je definována parametry výztuže, jako je počet směrů výztuže, rozměry krytí betonem, plochy výztuže nebo průměry výztužných prutů. Výsledkem je konkrétní definice výztuže.
Zadání v RF-CONCRETE Surfaces a RF-/CONCRETE Members

Konstrukční prvek (plocha nebo prut) lze přiřadit pouze jedné sadě výztuží, aby parametry byly jednoznačné. Sada výztuže popisuje vždy nutnou výztuž jako například podélnou výztuž, složenou ze základní a přídavné výztuže nebo smykové výztuže. 

Sada výztuže se přídavném modulu zadává v dialogu 1.4 nebo 1.6. Přednastavená sada výztuže lze upravit v příslušných záložkách. Další sady výztuží lze vytvořit tlačítkem [Vytvořit novou sadu výztuže]. Zde je potřeba dát pozor, aby v první sadě výztuží nebyly pro posouzení vybrány všechny plochy/pruty, protože pak by mohla být vytvořena jen jedna jediná sada výztuže.

Klíčová slova

Sada výztuže Výztuž Beton Návrh

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD