Třmínková výztuž

Termín

Třmínková výztuž se zpravidla umisťuje do prutových betonových prvků, aby zvyšovala únosnost smykové a torzní síly.

Děje se tak uzavřením podélných výztužných prutů třmínky.

Třmínková výztuž je zpravidla uspořádána kolmo k podélné výztuži, aby převzala tahové síly při smykovém posouzení podle modelu náhradní příhradoviny. Tlakové síly se přitom přenesou vyvinutými tlakovými diagonálami betonu.

Třmínková výztuž se používá také ve stavebních prvcích namáhaných převážně na tlak, aby se zabránilo vybočení prutů podélné výztuže.

Klíčová slova

Třmínky Smyková výztuž Příčná výztuž

Literatura

[1]   National Annex - Nationally determined parameters - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1‑1: General rules and rules for buildings; DIN EN 1992‑1‑1/NA:2013‑04
[2]   Manual RF-CONCRETE Members. (2017). Tiefenbach: Dlubal Software.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD