Spektrum odezvy

Termín

Spektrum odezvy je pojem z dynamiky. Jedná se o graf, který znázorňuje odezvu buzení jednoho nebo více systémů s jedním stupněm volnosti. 

Systém je utlumen a pak následuje buzení. Odezvou nebo reakcí na toto kmitání může být zrychlení, rychlost nebo posun.

Spektra odezvy se používají pro seizmické posouzení, například podle EN 1998-1, a jsou zjednodušenými záznamy proběhlých zemětřesení. Reakci konstrukce na takové buzení pak lze analyzovat například pomocí modální analýzy.

Klíčová slova

Spektrum odezvy Zemětřesení Náhradní zatížení Kmitání Systém s jedním stupněm volnosti Kmitající systém Tlumení

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD