Časový diagram

Termín

Časové diagramy se používají v dynamické analýze v modulu RF-/DYNAM Pro. Pomocí časových diagramů lze definovat buzení konstrukce jako průběh zatížení v závislosti na čase. 

Zatížení je nejdříve definováno jako statický zatěžovací stav. Nezáleží na tom, zda se jedná o zatížení na uzel, prut nebo plochu.  Časový diagram nyní určuje okamžik zatížení a velikost konečného zatížení, které lze řídit součinitelem k. 

Pro zadání časových diagramů máme k dispozici tři typy:

  • Přechodný
  • Periodický
  • Funkce

Další informace o různých typech časových diagramů naleznete v manuálu k modulu RF-DYNAM Pro v kapitole 2.7.

Klíčová slova

Časový diagram Časový průběh Dynamika Pushover Přechodný Periodický

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD