Bodový prvek

Termín

Bodovými prvky označujeme malé objekty, kterými lze popsat nepravidelnosti v geometrii průřezu. 

Bodové prvky jsou k dispozici v programu SHAPE-THIN pod položkou „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „1.5 Bodové prvky“.

Bodové prvky jsou zohledněny při výpočtu charakteristik průřezů.  Jejich podíl by neměl být příliš velký, aby byla zaručena platnost teorie pro tenkostěnné průřezy.

Bodové prvky se neuvažují při analytickém výpočtu momentu setrvačnosti v kroucení. U bodových prvků se také nestanovují žádná napětí. 

Typy bodových prvků

K dispozici jsou čtyři typy bodových prvků:

  • Zaoblení
  • Obdélník
  • Kruh
  • Trojúhelník

Bodové prvky můžeme nastavit graficky v bodech uchopení průřezu.

Klíčová slova

Bodový prvek Průřezové charakteristiky

Odkazy

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE THIN 9.xx

Samostatný program

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů
včetně za studena tvarovaných průřezů

Cena za první licenci
1 300,00 USD