Bodový prvek

  • Dlubal glosář

Termín

Bodovými prvky označujeme malé objekty, kterými lze popsat nepravidelnosti v geometrii průřezu. 

Bodové prvky jsou k dispozici v programu SHAPE-THIN pod položkou „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „1.5 Bodové prvky“.

Bodové prvky jsou zohledněny při výpočtu charakteristik průřezů.  Jejich podíl by neměl být příliš velký, aby byla zaručena platnost teorie pro tenkostěnné průřezy.

Bodové prvky se neuvažují při analytickém výpočtu momentu setrvačnosti v kroucení. U bodových prvků se také nestanovují žádná napětí. 

Typy bodových prvků

K dispozici jsou čtyři typy bodových prvků:

  • Zaoblení
  • Obdélník
  • Kruh
  • Trojúhelník

Bodové prvky můžeme nastavit graficky v bodech uchopení průřezu.

Klíčová slova

Bodový prvek Průřezové charakteristiky

Odkazy

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Webinář 30. dubna 2020 15:00 - 15:45 CEST

Membránové konstrukce  \ n a CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 8. dubna 2020 14:00 - 15:00 EDT